Grundejerforeningen Møllegårdsparken


Information til grundejerne

Dette år 2018 vigtige dato:


Valborgaften den 30. april kl. 19.00 ved bålpladsen.

Containere:
Forår: den 14/15. april ved kælkebakken.
Efterår: den 27/28. oktober i bunden af vænget og måske en ugen efter ved kælkebakken.

I 3 uger op til Valborgaften er det tilladt at bære brændbart haveaffald (grene mv.) ned til bålpladsen ved søen: Der opfordres til at brændbart puttes på bålet og ikke brændbart (rødder og kompost) i den 1. container. Af hensyn til alle brugere af det grønne område er det vigtigt, at bålet samles på ét sted og "stables" i højden.

Nabohjælp:

Alle opfordres til at tilmelde sig "Nabohjælp" på hjemmesiden www.nabohjælp.dk

Årets kontingent:

Overførsels af kontingent for 2018 til foreningens konto

Overfør 200 kr til Reg/Konto nr.: 7500 7005178

Husk Vej og hus nr., så det det er muligt at se hvem der har indbetalt. F.eks. M27 for Møllegårdsparken 27

På vegne af bestyrelsen

Bo Rosenborg

Møllegårdsparken 27
Telefon 86929022
Email: grundejer@bopr.dk

Se også foreningens hjemmeside: http://www.moellegaardsparken.dk/